Ta

din egen fysioterapeut

med hjem fra sykehuset! 

Selvhjelpsfilm

med øvelser for brystkreftopererte
- Tørsleff Metoden -
For mer informasjon:
 

Ragna Sigmo Skipstad 

ragna@fysioklinikken.com

Kirsten Rosenlund Tørsleff

kirstentoersleff@mail.dk