Filmen er sponset av

STAVANGER

LIONSKLUBBENE
I DALANE OG
PÅ JÆREN