top of page

Kirsten Rosenlund Tørsleff - Abstrakt

 

20014 - 2015: Deltatt i planleggingen av: De Nasjonale Kliniske Retningslinjer (NKR) for behandling av brystkreftopererte i Danmark.

 

2013: Bidratt med artikkelen «Senfølger ved kræft» (kap.19) i boken: KRÆFT SENFØLGER OG REHABILITERING (ISBN 978-87-412-5595-8) redigert av Christoffer Johansen.

 

2010: Zontas kvinnepris.

 

2010: Undersøkelse og test av 50 brystopererte 2 – 3 uker etter operasjonen. Rikshospitalet i København.

 

2009: Utvikling av «Udvidet kursus i efterbehandling av Brystopererede»

 

2007: Utvikling av «Grundkursus i efterbehandling av Brystopererede»

 

2006: Artikkel i DBO-bladet: «Det kræver specialuddannelse at arbejde med brystopererede».

 

2004: Kvinneprisen i Sønderborg i anledning av Kvinners Internasjonale Kampdag.

 

2002: Fikk tildelt DBO’s ærespris i

 

2002 for utviklingen av et banebryende øvelsesprogram for brystopererte – Tørsleff-metoden.

 

2001: Mottatt pris fra kolleger i Sønderjyllands Amt.

 

2000: Artikkel i tidsskriftet ”The Breast”: Physiotherapy treatment of late symptoms following surgical treatment of breast cancer. (Vitenskapelig undersøkelse sammen med 3 leger.)

 

2000: Pris fra Odd Fellow/Hertha Sønderborg

 

1995: Artikkel i «Ugeskrift for Læger» (sammen med 3 leger): Senfølger hos patienter opereret for Brystkræft ( en spørreskjemaundersøkelse i Sønderjyllands Amt).

 

1987: Gjennomført landsdekkende undersøkelse av gener som følge av brystoperasjon.

 

1986: Artikkel i «Månedsskrift for praktisk Lægegerning»: «Den fysiurgiske efterbehandling af cancer mammae patienter».

 

1982: Mottatt pris fra professor M. Blichert -Toft på vegne av Kræftens Bekæmpelse.

 

1981: Utgitt «Øvelsesprogram for Brystopererede » Underviser og holder kurs på sykehus og klinikker i hele Skandinavia

bottom of page