Undervisningsfilmer

Fysisk aktivitet og strukturert trening har mange positive effekter for alle, men er kanskje spesielt viktig for eldre personer. Regelmessig aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde til energi, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse.

For å legge til rette for tilstrekkelig og tilpasset aktivitet, er det viktig at helsepersonell på dagsenter, i hjemmetjenesten og på sykehjem har kunnskap om dette temaet.

Målet med filmene er å bevisstgjøre, motivere og gi konkrete eksempler på hvordan en kan øke det fysiske aktivitetsnivået hos eldre personer hjemme, på sykehjem eller på dagsenter. 

Filmene dekker følgende tema:

Digital Aktivitetsmedisin - Din daglige treningsdose

Ragna Sigmo Skipstad

ragna@fysioklinikken.com

 

Elisabeth Wiken Telenius

Elisabeth.w.telenius@aldringoghelse.no

Digital Aktivitetsmedisin er utviklet i samarbeid med:

Skjermbilde 2018-08-03 kl. 13.04.28.png
treningsfilm logoer.png
Logo FMRO CMYK.jpg
Skjermbilde 2018-08-03 kl. 13.09.38.png
f25465_e5b7067879034e509933da219cb3393c~