Vanskelighetsgrad 3-4

Alle øvelsene på nivå 3 og 4 utføres stående med kontinuerlig støtte fra stol. Tempoet varierer.

En kan med fordel ha en stol foran og en bak kroppen for å ivareta tryggheten hvis deltakerne er ustø.

Det kan være lurt å unngå rullator, da disse har en tendens til å trille av sted.

Det er også lett at bevegelsene kommer i konflikt med hjulene på rullatoren.

Hvis en ikke har god nok balanse til å utføre øvelsene stående, kan en likevel ha god nytte av å gjøre øvelsene sittende.

Digital Aktivitetsmedisin - Din daglige treningsdose