Suksesskriterier

Under utprøving av «Digital Aktivitetsmedisin» i Eigersund kommune, kar vi gjort en del erfaringer og vi har laget en sjekkliste for suksesskriterier for å lykkes med implementering:

 

 • Digital aktivitetsmedisin må forankres hos ledelsen

·

 • Det bør være et oppstartsmøte/personalmøte med informasjon til personalet. Skap entusiasme og motivasjon. Finn ut sammen hvordan dere kan implementere Digital Aktivitetsmedisin der dere jobber. Er det mulig å få til en daglig treningsdose ved hjelp av treningsinstruktør på skjerm? Hvis ikke personalet er motivert, vil ingenting skje. Viktig at personalet ser at deres valg har enorm betydning for sluttbruker – altså den eldre.

 • Se den første undervisningsfilmen sammen på et personalmøte. Deretter kan en servere en ny film til personalet hver uke.

·

 • Få gjerne med en fysioterapeut eller ergoterapeut i oppstartsfasen. De har gjerne erfaring med å drive gruppetrening og rehabilitering for eldre. Det kan være en trygghet og en god ressurs i starten. Samarbeid med hverdagsrehabilitering har fungert bra.

·

 • Finn et par ressurspersoner blant personalet på sykehjemmet. Viktig at noen kan ta et ekstra ansvar for opplæring og oppfølging. Hvis det er alle sitt ansvar, så smuldrer det litt bort.

 

 • Avdelingen selv må finne ut av hvem som skal gjøre hva. Sett opp faste dager med trim til fast tidspunkt.

·

 • Treningen bør loggføres/dokumenteres. I Eigersund kommune har vi laget en avkrysningsliste. Vi henger den ved TV-skjermen på de forskjellige avdelingene. Når den daglige treningsdosen er gitt, kvitterer vi ut for aktivitetsmedisin – på lik linje som vi kvitterer ut for annen medisin. Det synliggjør at dette faktisk er medisin!

·

 • Teknologien må være lett tilgjengelig. Alle avdelinger bør ha sin egen pc som alltid er koblet til TV/storskjerm og klar til innsats.

·

 • God netthastighet (eller treningsfilmene på USB-penn)

 

 • Oversiktlige prosedyrer for innlogging og bruk

 

 • Personalet må få opplæring og bli trygge i gjennomføring og tilpasning av trim for flere typer beboere.

 • Bruk kjøkkenstoler og ikke lenestol/sofa. Flytt vekk rullatorer. Det er bedre og mer stødig å holde seg til en stol. Det er lett at rullatoren kommer i konflikt med bevegelsene og at det begrenser aktiviteten.

Aktivitetsmedisin Kjerjaneset 2.jpg
Digital Aktivitetsmedisin - Din daglige treningsdose