Alle de seks undervisningsfilmene er til fri benyttelse. 

 

Når det gjelder treningsfilmene, er disse tilgjengelige for alle ExorLive sine abonnenter. Så hvis du allerede er kjent med programmet, kan filmene søkes frem med søkeord «SeniorLive» i ExorLive sin treningsdatabase. Bort imot alle kommuner og de aller fleste fysioterapeuter i hele landet har et abonnement hos ExorLive allerede – det betyr at ditt sykehjem eller seniorsenter kan få tilgang til treningsfilmene med litt hjelp til innlogging. Derfor kan det være lurt å kontakte den kommunale fysioterapitjenesten.

 

Når det er sagt, er det kanskje ikke alle sykehjem som har god nok WiFi til at filmene snurrer uanstrengt. Da kan en oppleve at filmene hakker. Dessuten har vi erfart ved flere avdelinger at det med innlogging og passord i seg selv gjør terskelen høyere for å ta filmene i bruk. Derfor kommer vi i løpet av høsten til å lansere treningsfilmene på minnepenn/USB. Vi har sett at dette er en lettere løsning for å slippe innlogging. Jo mindre tekniske finesser, desto mindre terskel for personalet å få gang på treningsfilmene.

For mer informasjon om tilgang til treningsfilmene:

www.exorlive.com/seniorlive

Digital Aktivitetsmedisin - Din daglige treningsdose