Formidler kunnskap og verktøy fra fysioterapeuter til folket. Enkelt og effektivt.

Tørsleff-metoden

The Tørsleff Method

Digital Aktivitetsmedisin